Adviezen

Uitgebrachte adviezen

De WAC adviseert over de praktische bruikbaarheid van een woningbouwplan en doet
voorstellen voor verbetering. Oók kan zij, als de woningen enige jaren bewoond zijn,
de tevredenheid van bewoners, in kaart brengen door middel van een WoonKwaliteitOnderzoek.
De adviescommissie wil graag de uitgebrachte adviezen mondeling toelichten en stelt het op
prijs een werkbezoek voor oplevering te mogen houden.

Bij de toetsing van plannen gebruikt de Adviescommissie onder anderen de WoonKwaliteitWijzer,
waarin alle ‘eisen’ over woonkwaliteit zijn vastgelegd. De eisen zijn gebaseerd op 70 jaar ervaring
met adviseren door vrijwilligers over gebruikskwaliteit en diverse wetenschappelijk onderzoeken.

Het toetsen vindt plaats op basis van de volgende toets criteria:
Bruikbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid, gezond en comfortabel,
duurzaamheid en onderhoudsvriendelijk.

Jaar

Waar

WAT

Opdrachtgever/BOUWER

2020

Van Akenweg te De Wilp

11 appartementen, waarvan 4 zorg

Schuiling en Postmus

 

De Winding te Leek

22 twee-onder-eenkapwoningen (3 types)

De Wolff & partners; BPD Ontwikkeling BV

Gavehoek te Oostwold

6 vrijstaande woningen (2 types)

Toeck; Notebomer Surhuisterveen

2018

G.P. Beukemalaan te Grootegast

5 rijwoningen

Wold & Waard; Plegt-Vos

Voormalig Westerburchtterrein te Zuidhorn

16 twee-onder-eenkapwoningen; 3 vrijstaande woningen

Extenzo; Geveke Bouw & Ontwikkeling

2017

Wilhelminalaan te Zuidhorn

9 Appartementen

Cruiming A&O

WoonKwaliteitOnderzoeken (WKO)

Op verzoek van een woningbouwcorporatie en/of gemeente is het mogelijk om een WoonKwaliteitOnderzoek te laten uitvoeren tegen geringe kosten.
Het woononderzoek wordt gedaan door de Adviescommissie Bouwen en Wonen (WAC) Westerkwartier. De WAC is een onafhankelijke woonconsumenten-
organisatie in de gemeente Westerkwartier, die op gemeentelijk niveau actief is en de belangen van de onbekende toekomstige bewoner behartigt.
Wij richten ons met name op de toetsing van de praktische bruikbaarheid van nieuwe of gerenoveerde woningen, het woongebouw en de woonomgeving.
Met de resultaten van dit onderzoek willen we een bijdrage leveren aan de verbetering van de woonkwaliteit door middel van conclusies/aanbevelingen van onze bevindingen, getoetst aan de wensen van de bewoner.

Doelstelling
De belangrijkste reden om dit WoonKwaliteitOnderzoek te houden, is om antwoord te krijgen op de volgende vraag:
–    Hoe ervaren en waarderen de bewoners de (gebruik) kwaliteit van de woning, het woongebouw en de omgeving na ruim een jaar hier te wonen?
De resultaten van deze enquête zal de WAC gebruikt worden bij de advisering van toekomstige projecten.

Methode, inhoud en werkwijze enquête
Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de Quickscan Woonkwaliteit van de landelijke VACpuntWonen, het kennis- en adviescentrum voor gebruikskwaliteit voor de woning en
woonomgeving.  Het WKO is een instrument om de waardering en wensen van woonconsumenten in beeld te brengen en knelpunten in de woning, woongebouw of woonomgeving te signaleren.
De gebruikskwaliteit is het uitgangspunt bij de beoordeling van de WAC van tekeningen van woningen en wordt getoetst aan een 6-tal criteria:
–    Gebruiksgemak
–    Toegankelijkheid
–    Veiligheid (fysiek en sociaal)
–    Levensloopgeschiktheid
–    Duurzaamheid
–    Onderhoudsvriendelijkheid

De bewoners ontvangen een schriftelijke enquête. Deze wordt persoonlijk overhandigd en opgehaald, waardoor de respons veelal hoog ligt.

Uitgevoerde WKO’s

Werkbezoek Westerburcht

2017

19 grondgebonden Nul-Op-de-Meter woningen

Gaickingalaan / W.C. de Withstraat te Zuidhorn

2017

22 grondgebonden woningen,
waarvan 5 NOM

Oosterburcht te Zuidhorn

2017

11 levensloopgeschikte huurwoningen
en 21 huurappartementen