Welkom

Wij zijn een team van 15 enthousiaste vrijwilligers en 1 professional, dat zich inzet voor natuureducatie en natuurbeleving
in en buiten de klas. We zijn natuurkenners, (ex)-docenten, ontwikkelaars en organisatoren. Vanuit onze Stichting voor
Natuur, Duurzaamheids- en Cultuureducatie ondersteunen we het basisonderwijs in de gemeente Westerkwartier. We verzorgen
buitenlessen, ontwikkelen lesmaterialen en lenen leskisten uit. We organiseren ieder jaar een zwerfvuilproject waar tientallen
scholen aan meedoen. Ook voor schoolbrede projecten over bijvoorbeeld thema’s als afval, energie, paddenstoelen, vlinders
of klimaat, kunnen scholen en BSO’s bij ons terecht. Ons aanbod is te vinden op deze website.

Onze missie:
Stichting NDCE laat je leren van en beleven in de natuur en legt daarmee de basis voor een duurzamere samenleving.

Het laatste nieuws van onze reporter Laura

Opzoek naa vlinders en insecten met OBS De Molenberg. Klik op de onderstaande knop om het hele verslag te lezen!

Over NDCE

Westerkwartier

NDCE is een Stichting.
De letters staan voor Natuur-, Duurzaamheids- en CultuurEducatie.
Wij zijn gericht op de leerlingen van het basisonderwijs.

Onze missie is:
De Stichting NDCE laat je leren van en beleven in de natuur en legt daarmee de basis
voor een duurzamere samenleving.

De visie die daaruit voortvloeit, hebben we verwoord in de onderstaande punten:
1. leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren te onderscheiden
2. bewust maken van de samenhang in de natuur en die laten beleven
3. relatie leggen tussen natuur en duurzaamheid
4. verwerven van kennis over en waardering krijgen voor cultureel erfgoed
5. bewust worden van het ontstaan en de ontwikkeling van het cultuurlandschap
Westerkwartier
6. het leren oplossen van technische problemen
7. vanuit de samenhang van natuur, cultuur en erfgoed respectvol omgaan met de
natuur.

Concreet willen wij:
1. kinderen bewust maken van natuur, duurzaamheid en cultuur om
gedragsverandering te bewerkstelligen
2. kinderen als ambassadeur van het landschap (Westerkwartier) opleiden
3. contacten basisscholen versterken
4. uitwerken van projecten
5. dwarsverbanden leggen met groene- en culturele organisaties zoals:
a. terreinbeheerders
b. groene stichtingen en verenigingen
c. K&C Drenthe
d. culturele instellingen en verenigingen
6. contacten met de gemeente Westerkwartier versterken
7. participeren in Groen Slim (educatie)
8. participeren in de Groene Gebiedscooperatie
9. natuur en cultuur met elkaar verbinden

Beleidsplan NDCE Westekwartier

Missie:
De Stichting NDCE (Natuur-, Duurzaamheids- en CultuurEducatie) laat je leren van en beleven
in de natuur en legt daarmee de basis voor een duurzamere samenleving.

Visie:
1. leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en
dieren te onderscheiden
2. bewust maken van de samenhang in de natuur en die
laten beleven
3. relatie leggen tussen natuur en duurzaamheid
4. verwerven van kennis over en waardering krijgen voor
cultureel erfgoed
5. bewust worden van het ontstaan en de ontwikkeling
van het cultuurlandschap Westerkwartier
6. het leren oplossen van technische problemen
7. vanuit de samenhang van natuur, cultuur en erfgoed
respectvol omgaan met de natuur

Werkplan NDCE
Westerkwartier

Het werkplan omvat drie onderdelen t.w.:

1. Het Scholennetwerk

2. Het NDCE-centrum

3. Communicatie en netwerken

Het Jaarplan 2020

Hieronder vindt u het jaarverslag van 2019/2020.

Het jaarplan 2019

Hieronder vindt u het jaarverslag van 2018/2019.

Het jaarplan 2018

Hieronder vindt u het jaarverslag van 2017/2018.